Wydobycie kamienia węgielnego oraz zaproszenie na wystawę do MGB

Zapraszamy na wystawę “Historia plakatem pisana. W 110-lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, w ramach której podczas pierwszych trzech dni wystawy będzie prezentowany zwiedzającym oryginalny akt erekcyjny Muzeum Górnośląskiego.

18 czerwca 1929 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach Miejskiej Kasy Oszczędności, mający zarazem być nową siedzibą dla muzeum miejskiego i miejskiej biblioteki publicznej. Wraz z przeniesieniem muzeum postanowiono nadać mu znacznie szerszy, regionalny zakres działania.

W dniu 18 czerwca 1929 roku, przy udziale władz miejskich, uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego gmachu. W niszy za kamieniem węgielnym umieszczono metalową tubę z aktem erekcyjnym, podpisanym przez uczestników uroczystości, a ponadto aktualne wydania gazet, dokumenty dotyczące działalności Miejskiej Kasy Oszczędności, zestaw obiegowych monet, plan Bytomia, wykaz członków rady miejskiej i zarządu miasta, a także wykazy aktualnych cen materiałów budowlanych i produktów spożywczych.

W 2020 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, kontynuujące tradycję przedwojennego muzeum bytomskiego, obchodzi 110. rocznicę działalności. Z tej okazji postanowiliśmy wydobyć na światło dzienne kamień węgielny, wmurowany w 1929 roku. Po kilku godzinach ciężkiej pracy pracownicy naszego Działu Technicznego wykuli granitowy kamień z datą „1929”, znajdujący się w podziemiach budynku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tubę otwarto i poddano oględzinom w muzealnej pracowni konserwatorskiej. Wymienione dokumenty zachowały się w doskonałym stanie. Będzie można je oglądać (ze względów konserwatorskich tylko przez kilka dni!) na wystawie plakatów muzealnych, którą przygotowujemy z okazji 110. rocznicy działalności naszego muzeum. Po zamknięciu ekspozycji wszystkie dokumenty wrócą na swoje miejsce, za powtórnie wmurowany kamień węgielny, gdzie nie omieszkamy umieścić też informacji o jego otwarciu i opisu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu według stanu z roku 2020.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: SOWA czyli mały Kopernik na Ignacym

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza