Wujek 81. Czorno ballada

W nojbliższych tydniach Tyjater Ślōnski zagro dlo ôglōndoczy wirtualnie mocka razy (retransmisyje jak tyż transmisyje na żywo). Jedna z akcyji to je spōlne ôglōndanie 13 grudnia przedstawiynio „Wujek 81. Czorno Ballada”.

Tyjater Ślōnski zachynco, by jego bywalcy znodli w ta wyjōntkowo niydziela czas, by spōmnieć sie ciynżke i wożne zdarzynia z poczōntku lot 80. W nastympno rocznica wkludzynio stanu wojynnego, 13 grudnia 1981 roku, wrocōmy społym do ôpowieści ze Ślōnska i do pamiyńci ô dziewiyńciu grubiorzach z Gruby „Wujek”.

Przedstawiynie jeszcze przed prymierōm budziyło moc ymocyji, a ôd dnia piyrszego pokazu cieszy sie ôgrōmnym uznaniym ôglōndoczy. W muzyczne przedstawiynie zaangażyrowany bōł ôd poczōntku aranżer Hadrian Filip Tabęcki jak tyż Miuosh. Wszysko w reżyseryji Roberta Talarczyka powstowało we ścisłyj spōłpracy ze Ślōnskim Cyntrum Wolności i Solidarności w Katowicach. W głownych rolach m.in. Dariusz Chojnacki, Grażyna Bułka, Wiesław Sławik jak tyż kwartet modych aktorōw ôbranych we castingu.

Spektakl muzyczny, co porzōnd je grany na Srogij Scynie Tyjatru, udało sie zrealizować tyż we formule Tyjatru Telewizyje – i ta wersyjo rekōmandujymy do ôglōndanio w niydziela.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Link do darmowego pokazu:
https://vod.tvp.pl/website/wujek-81-czorno ballada,35198573

Foto: materyje ôd Tyjatru Ślōnskigo

Dej pozōr tyż:  O Ślązakach i Śląsku w Dobrodzieniu i w Europie!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza