Włōmowoł sie do aut

Kryminalni znŏdli i chyciyli nastolatka, co włōmowoł sie do aut. Raubiyrz pod ôsłōnōm nocy w czasie dwōch tydni ôkrŏd fiata i mazdã. Prōbowoł tyż włōmać sie do toyoty atoli spłoszōł go posiedziciel.

W ôstatni piōntek 19-latka zastawiyli kryminalni z Żor. Dowiedli mu, iże w nocy z 24 na 25 mŏja włōmoł sie do fiata na ôsiedlu Powstańcōw Ślōnskich i mazdy zaparkowanyj przi ulicy Wodzisławskij. Nastolatek porwoł z nich ôdkurzacz autowy, bryle, pendrive i terminal płatniczy wert 5 tys. złotych.

Jak sie pokŏzało, 19-latek pŏrã dni wczaśnij prōbowoł włōmać sie tyż do toyoty, tym razym jednak bez skutku, bo ôstoł spłoszony ôd posiedziciela.

Sprŏwca usłyszoł trzi ôbskarżynia i prziznoł sie do wszyjskich czynōw. Grozi mu terŏz do 10 lŏt za krŏtkami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto na wiyrchu: KMP Żory

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza