Wernisaż w Gostyni

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „na starej fotografii” do Domu Kultury w Gostyni.

Dzisiejszy wernisaż kończy projekt „Na starej fotografii”, realizowany przez Dom Kultury w Gostyni, który miał na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności. W pierwszym etapie prowadzono wśród mieszkańców akcję zbierania starych zdjęć, z których stworzono wystawę prezentującą dawne życie codziennie i odświętne mieszkańców obecnej gminy Wyry.

„Naszym celem było pokazanie życia mieszkańców – zarówno tego codziennego, jak i odświętnego na starych zdjęciach. Świata, który został na nich uwieczniony, najczęściej już nie ma, dlatego tak ważne jest, by pielęgnować naszą pamięć o lokalnej społeczności i zachowywać ślady przeszłości. Jest to część naszej tożsamości i dziedzictwa, niezależnie czy mieszkasz tu od pokoleń, czy dopiero się przeprowadziłeś. Nie skupialiśmy się na „wielkiej historii”. Nas bardziej interesuje perspektywa wybranej osoby, rodziny, grupy znajomych. To, co wydawać się może nieistotne, błahe i pospolite, dla nas jest bardzo cenne i ważne”  – tłumaczy dyrektor Domu Kultury Marek Nowara.

Wystawę oraz wiele dodatkowych zdjęć można oglądać także na stronie internetowej www.nastarejfotografii.dkgostyn.pl.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wachtyrz jest patronem medialnym projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Wernisaż odbędzie się dzisiaj – 30 września – o godzinie 18.00 w Domu Kultury. Następnie wystawę będzie można oglądać w godzinach otwarcia placówki.

 

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Lodowisko w Mikołajki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza