Welōnek w Kraju Morawskoślōnskim

We welōnku do samoregyrōnku Kraju Morawskoślōnskego wygrała populistycznŏ partyjŏ ANO premiera Andreja Babiša, kerŏ zdobōła 24 mandaty (30,24% głosōw). Na drugim placu skōńczōła konserwatywnŏ koalicyjŏ ODS + TOP09, kerŏ bańdzie miała 10 madatōw (13,84% głosōw). Trzeci plac majōm cyntrowe Piraty z 9 mandatōma (11,86% głosōw).

Do parlamyntu Kraju Morawskoślōnskego dostali sie jeszczy chadeckŏ KDU-ČSL (7 mandatōw), skrajnie prawicowŏ SPD (6 mandatōw), socjaldemokratycznŏ ČSSD (5 mandatōw) a kōmunisty ze KSČM (4 mandaty).

Nie startowała żŏdnŏ ślōnskŏ partyjŏ, a Morawiane dostali yno 0,21% głosōw.

Frekwencyjŏ bōła na poziōmie 32,71%, co bōło lepszym rezultatym jak we sōndażach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Hetmanym Kraju Morawskoślōnskego na nowŏ kadyncyjŏ ôstatnie dalyj Ivo Vondrak ze ANO, kery mŏ regiyrować koalicyjōm ANO, ODS + TOP09, KDU-ČSL i ČSSD.

Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza