We Rybniku ôtworzili kełzaczka przi Rudzie

Spod piyrszy śniyg, a we Rybniku ôtworzili kełzaczka na Rudzie. Mieli jōm ôtworzić już na Mikołaja, ale niy zdōnżyła zamarznyć, bo na dworze było za ciepło. Kełzaczka ta je we Rybniku przi ul. Glywickij 72. Pokełzać możecie dziynnie, ôd pyndziałku do piōntku ôd 8 rana do 9 wieczōr, a we sobota i niedziela ôd pōł dziesiōntej rano do dziewiōntej wieczōr. Przi tej kełzaczce pożyczać idzie szlyńcuchy, abo prziniyś swoji a nabrusić.

Za kełzani zapłacicie, za 1 godzina:

 • bilet normalny – 5 zł
 • bilet ze ulgōm – 3 zł
 • dlo szkolorzi ( z rechtorym ôd 9 – 2 po połedniu) – 1 zł dlo 1 szkolorza.
 • dlo familije – 10 zł (możecie prziś ze ujcym, ciotkōm, starzikym, starkōm, cołkōm familijōm, musicie yno mieć jedna adresa, abo jedne miano)
 • bruszyni swojich szlyńcuchōw (+hauer) – 5zł
 • nauka jazdy – 10zł
 • za darmo – dziecko do 4 lot, a 1 rechtōr na 15 szkolorzi.

Fot. MOSiR Rybnik

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza