Wandalizm wyborczy a prawo

Kampania wyborcza to nie tylko okres promowania się kandydatów, ale także bezpardonowej walki, czasem niezgodnej z prawem. Wystarczy się przejść lub przejechać kilka kilometrów, aby zobaczyć ile z zawieszonych materiałów wyborczych zostało zniszczonych. A tymczasem, chociaż może nie wszyscy o tym wiedzą, podlegają one ochronie prawej. Kodeks wykroczeń w artykule 67 § 1 mówi:

Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny.

A co grozi za zniszczenie materiałów wyborczych? Mandat w wysokości do 500 złotych lub w przypadku odmowy jego przyjęcia rozprawa sądowa i grzywna nawet do 5.000 złotych. Jeśli zaś komitet wyborczy, którego materiały zostały zniszczone, oszacuje swoje straty na kwotę powyżej 420 złotych, to zgodnie z kodeksem karnym, grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tyle prawo. A jak wygląda praktyka? Oto znikoma część materiałów wyborczych zniszczonych w promieniu 5km:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jedne zostały zamalowane:

Źródło: https://www.facebook.com/lubnianyczasnazmiany

Inne pocięte:

A do niektórych doklejono dodatkowe hasła:

 

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 23.01.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza