“Walczcie z wirusem, nie z kobietami”. Kolejna wielka demonstracja przeszła przez Katowice

Niedziela była na Śląsku trzecim dniem protestów ws. zaostrzenia przepisów antyaborcyjnym. Tym razem wieczorny protest zgromadził największą liczbę protestujących jak dotąd. Odbywające się w całej Polsce demonstracje są pokłosiem czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego zakazującej tzw. aborcji eugenicznej.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

3 kōmyntŏrze ô „“Walczcie z wirusem, nie z kobietami”. Kolejna wielka demonstracja przeszła przez Katowice

 • 27 paździyrnika 2020 ô 08:54
  Permalink

  To je Polsko sprawa. Nom psinco do tego.

  Ôdpowiydz
  • 27 paździyrnika 2020 ô 18:25
   Permalink

   Ja, keby tak bylo, To by bylo fajnie… Niestety dekrety warszawskie bis tyz wōl niywōl dotyczōm…

   Ôdpowiydz
 • 26 paździyrnika 2020 ô 13:18
  Permalink

  Fōrt ze dyktatōrōm warszawskōm!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza