Wachtyrz.eu – wyniki ankiety: podsumowanie i rozwój

Po 8 tygodniach działania portalu Wachtyrz.eu poprosiliśmy Was o podzielenie się opinią na nasz temat. W ciągu 4 dni otrzymaliśmy 170 wypełnionych ankiet, za które serdecznie dziękujemy. Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki z naszymi komentarzami. Odpowiedzi opisowe posłużą nam do szczegółowej analizy. Na wszelkie dalsze uwagi i podpowiedzi jesteśmy cały czas otwarci. Osoby chętnie piszące zapraszamy także do aktywnej współpracy.

Wachtyrz.eu jest portalem wielojęzycznym. Które artykuły czytacie najchętniej?

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Artykułów w jakim języku oczekiwalibyście więcej na portalu Wachtyrz.eu?
84,3 % – po śląsku
21,1% – po polsku
16,3% – po niemiecku
15,7% – po czesku
3,6% – po angielsku
Pozostałe odpowiedzi poniżej 1%
Wachtyrz.eu: Na pewno będziemy starać się poszerzać pisanie po śląsku. Postaramy się także o artykuły po angielsku, szczególnie przybliżające Śląsk (zarówno historycznie jak i aktualne procesy) ludziom z poza naszego kręgu kulturowego.

 

Który dział na stronie Wachtyrz.eu wzbudza Wasze największe zainteresowanie?

 

Jakiego działu brakuje Wam najbardziej na portalu Wachtyrz.eu?
37,3% – nie ma potrzeby dodawania nowego działu
33,1% – gospodarka
15,1% – motoryzacja
10,2% – praca
7,2% – historia (Górnego) Śląska
2,4% – język śląski (nauka, porady)
Pozostałe odpowiedzi poniżej 1%
Wachtyrz.eu: Kwestie języka śląskiego i historii Śląska grupujemy jako część kwestii tożsamościowych w dziale KULTURA, ale zastanowimy się, czy nie uporządkować tych artykułów bardziej przejrzyście dla czytelnika.

 

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Jakich treści brakuje na portalu Wachtyrz.eu?
57,8% – wywiady
44,0% – zapowiedzi wydarzeń
33,7% – galerie zdjęć
2,4% – historia (Górnego) Śląka
1,2% – porady językowe
Pozostałe odpowiedzi poniżej 1%
Wachtyrz.eu: Podobnie jak w poprzednim pytaniu.

 

Jakie ulepszenia wprowadzilibyście na portalu Wachtyrz.eu?
54,8% – kanał TV
38,6% – podcasty
4,2% – nic nie zmieniać
2,4% – kanał YouTube
Pozostałe odpowiedzi poniżej 1%
Wachtyrz.eu: kanał YouTube mieści się w naszym pomyśle na kanał TV. Będziemy nad tym pracować. Podcasty to też jakaś alternatywa do radia, które pojawiło się także w jednej odpowiedzi.

 

Czy wiecie, że portal Wachtyrz.eu jest niezależny od Facebooka i można z niego korzystać bezpośrednio po wejściu do internetu?

Wachtyrz.eu: Trochę nas martwi, że aż 1/4 czytających nie wiedziało, że istniejemy poza FB. Nasza rada: ustawcie w swoich przeglądarkach internetowych stronę wachtyrz.eu jako startową – poza Facebookiem także jest życie 😉

 

Jak często zaglądacie na portal Wachtyrz.eu?

Wachtyrz.eu: To pytanie poniekąd potwierdza poprzednie. 1/4 czytających zagląda na naszą stronę tylko wtedy, gdy zauważy coś ciekawego na FB. Wg naszych obserwacji takich osób może być znacznie więcej. Martwi nas to w kontekście zapowiedzi Facebooka dotyczących ograniczenia wyświetlania takich profili jak nasze. Gdy nie będziecie widzieć nas na FB, nie zapomnijcie zajrzeć na stronę wachtyrz.eu.

 

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Pytanie opisowe: co myślicie o dotychczasowym działaniu portalu Wachtyrz.eu i w jakim kierunku rozwoju powinien iść. Prosimy o pisemną odpowiedź.
Generalnie przeważają pochwały (dziękujemy) i potwierdzenie tego, że portal rozwija się w dobrym kierunku. Chwalicie apolityczność. Chcielibyście, żeby było więcej edukacji w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się głosy o rezygnacji z opisu małych lokalnych wydarzeń. Z drugiej strony część osób właśnie takowych by chciało, szczególnie z obszarów terytorialnie do tej pory pomijanych.
Zalecacie propagowanie kultury, języka i historii. Doceniacie to, że nie mieszamy granic regionu z obecnymi granicami administracyjnymi. Doceniacie artykułu o języku śląskim.
Brakuje Wam współpracy naszego portalu z rozpoznawalnymi nazwiskami.
Martwicie się, czy nie minie nam zapał…
Mamy też “uniezależnić się od goroli” 🙂 A to my jesteśmy od kogokolwiek zależni? 🙂

 

Metryczka 1: Gdzie mieszkacie?

Wachtyrz.eu: Aż 2/3 czytających pochodzi z śląskiej części woj. śląskiego. Na kolejnych miejscach woj. opolskie (9,1%) i Ślązacy mieszkający w Niemczech (6,7%), Ślązacy mieszkający w Polsce, ale poza Śląskiem (4,8%), woj. dolnośląskie (4,2%), Ślązacy w pozostałych kraje w Europie (3,6%), Ślązacy w Rep. Czeskiej (3%), Ślązacy w Wielkiej Brytanii i Irlandii (3%), osoby nie mieszkające na Śląsku, ani nie będące Ślązakami (1,8%), Ślązacy poza Europą (1,2%). Pozostałe odpowiedzi poniżej 1%.

 

Metryczka 2: Wiek

Wachtyrz.eu: Najaktywniejszymi czytelnikami portalu są osoby aktywne zawodowo. Nie udało nam się dotychczas pozyskać do czytania najmłodszych. Popracujemy nad tym.

 

Metryczka 3: Płeć

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Wachtyrz.eu: Kolejny wynik, który nas martwi, ale potwierdza on inne badania aktywności społecznej na Śląsku. Co zrobić żeby zaktywizować kobiety?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza