Wachtyrz 2018 – podsumowanie roku

Kōńczy sie rok 2018, piyrszy rok naszego działaniŏ, beztōż małe podsumowanie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wystartowali my 5 lutego 2018 roku.

Do dzisiej narychtowali my na naszym portalu 1.254 artykułōw, kere napisało 41 autorōw, z czego 52% bōło po ślōnsku, 46% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie bōły przeczytane 963.780 razy ôd 574.171 czytŏczy.

Naszymu profilowi na Facebooku przaje 3.120 ôsōb.

DZIYNKUJYMY, coście sōm z nami!

*****

Kończy się 2018 rok, pierwszy rok naszej działalności, dlatego małe podsumowanie.

Wystartowaliśmy 5 lutego 2018 roku

W tym czasie opublikowaliśmy 1.254 artykuły, które napisało 41 autorów, z czego 52% było po śląsku, 46% po polsku, 2% łącznie po niemiecku, czesku i angielsku.

Przeczytano je w tym czasie 963.780 razy przez 574.171 czytelników.

Nasz profil na Facebooku polubiło 3.120 osób.

DZIĘKUJEMY, że jesteście z nami!

 

 

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-