W Zabrzu świętują urodziny Janoscha

W Zabrzu od 5 do 11 marca obchodzone są urodziny Janoscha, znakomitego pisarza pochodzącego z tego miasta.

10 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu na ul. Brodzińskiego odbędzie się wycieczka “Śladami Janoscha”, którą poprowadzi znany historyk i miłośnik Zabrza, Dariusz Walerjański. Wycieczka jest darmowa, ale należy się na nią zapisać (tel. 32 271 04 74, e-mail: copzabrze@gmail.com). Decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu urodzin Janoscha, 11 marca, w Centrum Organizacji Pozarządowych odbędzie się spotkanie z autorką biografii Janoscha (“Heretyk z Familoka”), Angelą Bajorek. Okazją do spotkania jest najnowsza praca autorki – “Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha”. Podczas spotkania będzie można obejrzeć także film TVP “Mój Niemandsland”, o życiu Janoscha w międzywojennym Zaborzu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza