“W opolskiej części Górnego Śląska bije serce śląskości”

Śląskie organizacje działające w woj. opolskim zwróciły się z apelem do opolskich posłów partii opozycyjnych oraz mediów o nowe spojrzenie na sprawy śląskie i nie zawężanie ich tylko do polsko-niemieckiej perspektywy (pełny tekst apelu zamieszamy poniżej). Z rozmów z inicjatorami wiemy, że już pierwsi politycy odpowiedzieli zaproszeniem do spotkania i pierwsze z nich zaplanowane są na listopad bieżącego roku. Inicjatorzy będą informować nas o ich przebiegu i rezultatach.

 

My sōm stōnd!

Z nadzieją przyjęliśmy wyniki partii opozycyjnych, które w programach wyborczych oraz deklaracjach swoich kandydatów obiecywały zająć się sprawą uznania Ślązaków za mniejszość etniczną i/lub języka śląskiego za język regionalny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jako mieszkańcy woj. opolskiego deklarujący narodowość śląską mamy nadzieję, że wyniki wyborów będą szansą na spojrzenie na sprawy śląskie szerzej niż tylko przez polsko-niemiecką perspektywę. Pragniemy zauważyć, że w ostatnich dwóch spisach powszechnych to osoby narodowości śląskiej stanowiły największą grupę mniejszościową, a język śląski był deklarowany jako domowy na drugim miejscu za językiem polskim. Niestety kwestie narodowości śląskiej i języka śląskiego od lat są pomijane w jakichkolwiek strategiach dla województwa opolskiego czy w debatach publicznych organizowanych przez instytucje rządowe lub samorządowe.

Często próbowano je także pokazywać jako „problem katowicki”. Tymczasem to w opolskiej części Górnego Śląska bije serce śląskości, o czym świadczą m.in. poniższe inicjatywny:

– w powiecie opolskim powstało w 2011 roku Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.

– w Cisku zostało założone Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślónskij Mŏwy DANGA, które jest współtwórcą śląskiego standardu zapisu zwanego potocznie ślabikŏrzym. W tym standardzie od ponad dekady wydawana jest większość tekstów po śląsku i wokół niego odbywa się kodyfikacja języka śląskiego (w 2022 roku powstały np. „Zasady pisowni języka śląskiego” dr. hab. Henryka Jaroszewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, który swoją karierę naukową zaczynał właśnie na Uniwersytecie Opolskim).

Dej pozōr tyż:  „Przijechała menażeryjo!” Słów kilka o cyrkowych rozrywkach i nie tylko na dawnym Górnym Śląsku

– w Kotorzu Małym od 12 lat działa największe wydawnictwo książek po śląsku – Silesia Progress. Wydaje ono zarówno książki twórców z woj. opolskiego, woj. śląskiego oraz śląskiej części Rep. Czeskiej. Jego książki są szeroko omawiane zarówno w środowisku naukowym czy czasopismach literackich w Polsce i Europie, a poza małymi wyjątkami przemilczane w woj. opolskim.

– w Świerczu koło Olesna zarejestrowane jest Stowarzyszenie Opowiadamy, działające głównie w powiatach oleskim i strzeleckim – nie zapominając o reszcie opolskiej części Górnego Śląska ale i aglomeracyjnej czy całego Śląska wraz z Wrocławiem. Zajmuje się popularyzacją języka, historii i kultury śląskiej tworząc filmy i publikacje przy współudziale mieszkańców. Ponadto prowadzi edukację regionalną i przyrodniczą po śląsku.

– w opolskim Rejestrze Dzienników i Czasopism zarejestrowany jest najpopularniejszy portal informacyjny z wiadomościami przygotowywanymi w języku śląskim – Wachtyrz.eu. Także z woj. Opolskiego pochodzi znaczna część autorów na nim publikujących.

Inicjatywy te pokazują, że MY SŌM STŌND, że tu działamy i oczekujemy większej współpracy z politykami woj. opolskiego, z samorządowcami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

 

Wojciech Glensk – Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

Pejter Długosz – śląskie Wydawnictwo Silesia Progress

Alojzy Ketzler – współzałożyciel Tŏwarzistwa Piastowaniŏ Ślónskij Mŏwy DANGA

Mateusz Pawełczyk – Stowarzyszenie „Opowiadamy”

 

 

Do wiadomości:

Marcelina Zawisza – Lewica

Danuta Jazłowiecka – Koalicja Obywatelska

Adam Gomoła – Trzecia Droga

Tomasz Kostuś – Koalicja Obywatelska

Rajmund Miller – Koalicja Obywatelska

Witold Zembaczyński – Koalicja Obywatelska

Dej pozōr tyż:  Mowa Piotra Zdanowicza z gali Genius Loci 2023

Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Media woj. opolskiego

 

Foto tytułowe: Piotr Miemiec

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „“W opolskiej części Górnego Śląska bije serce śląskości”

 • 26 paździyrnika 2023 ô 15:44
  Permalink

  Gdyby nie Pejter Długosz, byłoby tragicznie.

  Ôdpowiydz
 • 26 paździyrnika 2023 ô 15:23
  Permalink

  Pożyjemy zobaczymy powiedział ogrodnik i … zmarł. Już ktoś kiedyś powiedział, umiesz liczyć, licz na siebie!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza