Uzaś mōmy Industriada

Uzaś mōmy Industriada

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ślōnsk to dziedzictwo naszych pokolyń
fabrykōw grubōw banhowōw szoli
to zimia piyrwej sadzōm zmazano
kierej starziki nasi tak przoli

Tu je historio życiym pisano
i trza nōm siły by jōm flegować
nie wszystko stare szpetotōm straszy
moge tyż czasym ôczy radować

I kwała Tymu co wziōn sie za to
niech młodzi ôbejrzom jak piyrwej było
ôstawiom auta siednōm do szole
i sjadōm na doł na gruba „Guido”

Abo se banōm kōnsek przejadōm
internet laptop ôstawiōm dōma
to nic że czasy cołkiym inaksze
ô downych pogodo starzik czy oma

Muzea browary w mig se ôbejrzōm
transport darmowy tyż zapewniōny
autobus bydzie czakoł na placu
a zresztōm ô czym my tu godōmy

Toż weź familijo i ruszej Śladym
Zabytkow Techniki kierych tak wiela
Ruda Gliwice i insze miasta
czakajōm na Cia w czyrwcowo niedziela

Regina Sobik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza