Uzaś mōmy Industriada

Uzaś mōmy Industriada

Ślōnsk to dziedzictwo naszych pokolyń
fabrykōw grubōw banhowōw szoli
to zimia piyrwej sadzōm zmazano
kierej starziki nasi tak przoli

Tu je historio życiym pisano
i trza nōm siły by jōm flegować
nie wszystko stare szpetotōm straszy
moge tyż czasym ôczy radować

I kwała Tymu co wziōn sie za to
niech młodzi ôbejrzom jak piyrwej było
ôstawiom auta siednōm do szole
i sjadōm na doł na gruba „Guido”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Abo se banōm kōnsek przejadōm
internet laptop ôstawiōm dōma
to nic że czasy cołkiym inaksze
ô downych pogodo starzik czy oma

Muzea browary w mig se ôbejrzōm
transport darmowy tyż zapewniōny
autobus bydzie czakoł na placu
a zresztōm ô czym my tu godōmy

Toż weź familijo i ruszej Śladym
Zabytkow Techniki kierych tak wiela
Ruda Gliwice i insze miasta
czakajōm na Cia w czyrwcowo niedziela

Regina Sobik

Dej pozōr tyż:  Konkurs wokół dzienników Josepha Eichendorffa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza