Umarła Hana Zagorová

26 siyrpnia 2022 umarła Hana Zagorová, gwiŏzda czeskej scyny muzycznej, kera nagrała przeszło 900 piosynek, wydała 35 albumōw, kere sprzedała w przeszło 10 miiōnach egzymplŏrrzy.

Narodziōła sie 6 wrzejśnia 1946 we Pietrzikowicach (dzisiej tajla Ôstrawy), w Ziymi Hulczyńskej na Ślōnsku we dŏwnej Czechosłowacyji. Jej ôjcōma byli Josef i Edeltruda Zagora.

Kariera napoczōna we roku 1963 we Ôstrawie, a w latach 1977-1985 zdobyła 9 razy za rajōm Złotego Słowika – nojważniejszŏ czeskosłowackŏ nagroda muzycznŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto tytułowe: Show Jana Krause, FTV Prima, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Drei Schriftsteller aus der Drei-Stadt Gleiwitz, Hindenburg 0/S, Beuthen

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza