Ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Było dużo śląskich akcentów

W sobotę ulicami Katowic przeszedł III Marsz Równości. Dobrze zabezpieczona przez policję impreza zgromadziła ok. 6000 uczestników, wśród których część manifestowała także swoją śląskość.

Marsz w tym roku szedł pod hasłem “Mniej złości, więcej miłości”. Rekordowa frekwencja nie była wielkim zaskoczeniem – po tym, jak politycy partii rządzącej i kościelni hierarchowie zaczęli nagonkę na środowisko LGBT+, wiadomo było, że marsze równości w Polsce zaczną przybierać na sile. To już nie tylko wydarzenia środowiskowe, a manifestacje obywatelskie.

Przed marszem znani Ślązacy zachęcali do wzięcia w nim udziału. Aktor i dyrektor teatru Korez Mirosław Neinert przekonywał, że pójdzie w marszu, bo wspiera równość i prawo swoich nieheteronormatywnych przyjaciół do bycia sobą. W podobnym tonie wypowiadała się katowicka posłanka Monika Rosa, która w poprzedzającej marsz debacie mówiła o tym, że Śląsk jest dla wszystkich.

Już w zeszłym roku pojawiły się na Marszu Równości śląskie elementy, w tym roku było ich jednak znacznie więcej. Fany na sztilu, małe flagi, tabliczki z hasłami po śląsku. O co chodziło Ślązakom je niosącym? O solidarność z innymi mniejszościami. Czasy temu sprzyjają – politycznie napędzana wrogość zahamowanie znaleźć może właśnie w solidarności.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury, mieszka w Katowicach. Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza