Tydziyń Kuchnie Ślōnskij we Rep. Czeskej

Ôd 5 do 14 kwiytnia na Ślōnsku we Republice Czeskej, a gynau na jego tajli wele Ôpawy, bandōm fajerować tydziyń ślōnskij kuchnie. Robiōm to już szōsty rŏz. Akcyjŏ napoczōn Alexander Burda ze Uniwersytetu Ślōnskygo we Ôpawie, kery chce tak retować kulinarnŏ erbowizna regiōnu. Bez te pŏra dni gospody bandōm podŏwać wiyncej tradycyjnych potrawōw kuchnie ślōnskej ze ôkolicy Ôpawy.

Latoś we akcyji biere udział 10 gospodōw:

1. Hospoda Slezský Grunt, Poddubí 3, Háj ve Slezsku – Smolkov

2. Restaurace U náhonuJaselská 433/10, Opava

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

3. Mlýn vodníka SlámyK Mlýnu 1, Háj ve Slezsku – Lhota

4. Restaurace Na RybníčkuNa Rybníčku 380/43, Opava

5. Restaurace a vinárna U Přemka, Solná 417/8, Opava

6. U Zlatého kříže, Krnovská 77/33, Opava

7. Restaurace Nemlýn, Alejní 3398/26, Kravaře

8. Restaurace a cukrárna Terasa, Partyzánská 5, Opava

9. U Jabloní na statku, Hlavní 92/137, Opava

We tej restauracyji skuli przekludzaniŏ bańdzie szło pokosztować ślōnskij kuchni dziepiyro ôd 10 kwiytnia

10. Café Restaurant MincovnaNáměstí republiky 450/17, Opava

A sam znojdziecie wszystke te gospody na mapie.
Ôrganizatorym akcyji je Turistická oblast Opavské Slezsko.
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza