Tychy w czasach pandemii – ankieta Muzeum Miejskiego w Tychach

Muzeum Miejskie w Tychach zachęca do podzielenia się doświadczeniami z życia w czasach pandemii. Przygotowano anonimową ankietę zawierającą konkretne pytania o codzienność w czasach izolacji społecznej. Widząc, że jesteśmy w przełomowym momencie, który pociągnie za sobą zmiany, jak inne ważne wydarzenia z historii XX wieku. Muzeum chce wykorzystać ten moment, aby zebrać refleksje mieszkańców Tychów, ale też i osób związanych z miastem zawodowo albo dzięki bliskim.

Mamy nadzieję, że opracowane wyniki ankiety staną się cennym obrazem tyskiej codzienności i zasilą archiwum Muzeum. Posłużą placówce w przyszłości do przygotowywania wystaw i publikacji. Wasze refleksje: to, co obserwujecie, odczuwacie, są dla Muzeum istotne. Podzielcie się nimi.

Ankieta zawiera 34 pytania. Jest całkowicie anonimowa i można ją wypełnić tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWTIrrmha0RbNh5hhkek4s8JbY7fJWAkK4uJq_dvQJEwMoCA/viewform

Zespół Muzeum Miejskiego w Tychach dziękuje za udział.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj


więcej: http://muzeum.tychy.pl/wydarzenie/tychy-w-czasach-pandemii-ankieta-muzeum-miejskiego-w-tychach/

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza