Turawa: nowŏ sztreka przi Jeziorze Strzednim

Gmina Turawa skōńczōła budowa nowej sztreki dlŏ kołōw i tych, co łażōm piechty, przi Jeziorze Strzednim. Ôstatni kōnsek je przeszło kilomejter dugi i szyroki na 5 mejtrōw. Leci ôna ôd strōny Sztaubekōw (pol. Jezioro Duże) aże do Baru Zefirek. Sztreka je ôswietlōnŏ, zbudowano tyż ławki i kosze na abfale.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Birgemajster Turawy, Waldemar Kampa, zapraszŏ już wszystkich do korzystania z tej nowej promenady. Na dniach mŏ być tyż fertich nowy hajziel, jak stoji miyndzy Jeziorym Strzednim a Sztaubekōma.

Birgemajster Turawy planuje już nowŏ sztreka dlŏ kołōw, kerŏ mŏ miejć 14 kilomejtrōw i lejcieć ôd cyntrum handlowego Turawa Park aże do Sztaubekōw.

Nowŏ sztreka ôd przi Jeziorze Strzednim ôd strōny Sztaubekōw – fot. P. Długosz
Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-