Trziniec we finale! [+fotorelacyjŏ i filmy ze 7 szpilu]

Szafli to! Ôstatni, 7 szpil, ô awans do finału HC Oceláři Trzinec wygroł u siã z HC Škoda Pilzno aże 5-1 (3-0, 0-1, 2-0) i mogōm fajerować awans do finału play-off ligi czeskiej.

We finale na manszaft ze Ślōnska czekŏ Bílí Tygři Liberec, kery bōł tyż na piyrszym placu we rundzie podstawowej. Skuli tego tyż piyrsze szpile bańdōm grać we Libercu.

Tukej cołki program:
18.04.2019: Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Trzinec
19.04.2019: Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Trzinec
22.04.2019: HC Oceláři Trzinec – Bílí Tygři Liberec
23.04.2019: HC Oceláři Trzinec – Bílí Tygři Liberec
26.04.2019: Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Trzinec
28.04.2019: HC Oceláři Trzinec – Bílí Tygři Liberec
30.04.2019: Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Trzinec
Grŏ sie do 4 wygranych szpilōw.

Fotorelacyjŏ ze 7 szpilu HC Oceláři Trzinec HC Škoda Pilzno naszykowoł Krzysztof Rogalski:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Film:

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza