Tref ze Wojciechem Szwiecem we Łaziskach

We wtorek, 21 maja 2019 ô piōntyj, we Łaziskach Strzednich tref ze Wojciechem Szwiecem ô jego nojnowszej ksiōnżce “Miejsce“. Akcyjŏ tyj wesołej ôpowiŏstki dzieje sie we Łaziskach we czasach PRL-u.

Tref bydzie trwać kole godziny. Wojciech Sziwec poôsprawiŏ we tyn czasie ô ksiōnżce, jego filmach a jednoaktōwkach po ślōnsku.

Wiyncej ô samym trefie tukej: https://www.facebook.com/events/551270308732012/

Zaprŏszōmy!!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

******

Wojciech Szwiec zaprasza na spotkanie wokół jego powieści “Miejsce“, której akcja dzieje się w Łaziskach. To wesoła opowiastka osadzona w czasach PRL- u. Tu historia i prawdziwe wydarzenia zderzają się z fabularnymi a nawet fantastycznymi. Dla miłośników Łazisk lektura obowiązkowa. Spotkanie potrwa około godziny – opowiem też przy okazji o to filmach i jednoaktówkach po śląsku.

 

ZAPRASZAM SERDECZNIE

Wtorek 21 maja, godzina 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych

FILIA W ŁAZISKACH ŚREDNICH – Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 8

Wstęp Wolny

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza