Toszek: książka o św. Janie Nepomucenie wraz z pieśniami

W październiku 2020 r. ukazała się w Toszku książka Piotra Kunce o św. Janie Nepomucenie, którego wizerunki należą do najczęściej występujących na śląsku. Tytuł opracowania “Historyczny człowiek – legendarny święty. Życie, kult i wizerunki św. Jana Nepomucena”. XVIII-wieczny pomnik świętego zdobi też toszecki rynek.

Książka, która ukazała się staraniem samorządu, jest przyczynkiem w tej dyskusji o ustanowieniu Jana Nepomucena patronem miasta. Zawiera ona także obszerne części o charakterze uniwersalnym, poświęcone dziejom życia świętego oraz dziejom jego kultu.

Istotną część wydawnictwa stanowią rozdziały poświęcone wizerunkom Nepomucena w gminie Toszek oraz w gminach powiatu gliwickiego. Te ostatnie są oparte na badaniach, które przeprowadziła Małgorzata Malanowicz ze stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy.

Ważnym elementem tego wydawnictwa jest płyta CD z polskimi (polskojęzycznymi) pieśniami ku czci św. Jana Nepomucna, którą nagrała w kościele w Toszku dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec, prof. UŚ w Cieszynie z akompaniamentem Arkadiusza Popławskiego (organy).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Z myślą o tej książce powstały też historyczne ilustracje autorstwa Agaty Przewieźlik, artystki-plastyka, instruktorki zajęć plastycznych i teatralnych w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz w MOKiS w Pyskowicach.

Książka jest do nabycia na zamku w Toszku oraz a toszeckiej parafii w cenie 30 zł.

 

 

Dej pozōr tyż:  Adam Kubik: Der Blick in den eigenen Spiegel… und in den der anderen Minderheiten

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza