Tomasz Słupik to bezkompromisowy regionalista

Dlaczego warto oddać głos na Tomasza Słupika? Bo głosować warto tylko na tych, do których ma się zaufanie. A dr Tomasz Słupik swoimi dotychczasowymi poczynaniami udowodnił, że można mu ufać.

Można mu ufać jako reprezentantowi ziemi, której żywotnych interesów ma pilnować i bronić w parlamencie. Ziemi i rzecz jasna jej mieszkańców. Udowodnił to wielokrotnie swoim bezkompromisowym zaangażowaniem w działalność regionalistyczną, pomocą, którą zawsze służył innym regionalnym działaczom, udziałem w przedsięwzięciach na rzecz regionu i lokalnej społeczności.

Można mu ufać jako fachowcowi i to fachowcowi nietuzinkowemu. Jest politologiem, ekspertem znającym wszelkie meandry i pułapki polityki, rozumiejącym na jakich zasadach odbywa się polityka, jak konstruowane są polityczne działania, jak rozgrywane są polityczne potyczki i bitwy. Nieraz objaśniał bieżące wydarzenia w mediach, dając dowód wiedzy i przenikliwości.

Wreszcie i zapewne najważniejsze, można mu ufać, bo po prostu, zwyczajnie, po ludzku jest uczciwy. A przy tym po śląsku akuratny w tym wszystkim co robi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zatem, biorąc to wszystko pod uwagę, istnieje pełna gwarancja, że będzie nas dobrze reprezentował.

Jerzy Ciurlok

Fot: Anna Kowalczyk

Dej pozōr tyż:  O językowych mitach, Kochanowskim i ślōnskij gŏdce

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza