The Dark Side of the Force – 03.12.2018 [Ślōnski fusbal, film]

Zimowo pauza w I lidze. Coś już idzie pedzieć i niy trza być do tego szpecym. Ô ślōnski awans bydzie latoś biyda. A szmaki były…

12. sezōn w haji ô Ekstraklasa mōmy katowicko GieKSa. 20 punktōw po zadku za drugim placym i 30 punktōw za liderym niy wrōży awansu na wiosna. Tajny knif pt. wyciepać wszyskich i skludzić nowych, latoś niy zafungowoł. Zmiana trynera po 10. kolejkach tyż niy. Chocioż samek transfer bōł gynau rychtyg spektakularny. Dyć Dariusz Dudek wrōciōł na jasno strōna mocy. Ja, bōł w Sosnowcu, kaj zrobiōł awans, ale w Ekstrakalsie Zagłymbiokōm już niy szło tōż zrezygnowoł. Cołki jego przynści do GKS-u zetrwało yno troszka dłużyj niż przejazd ze Sosnowca do Katowic w godzinach szczytu. Pora punktōw Dudek na nowe kōnto uszporowoł, ale niydowne lyjty w Tychach potwierdziyły, że cudōw sam ni ma. GieKSa na zima ôstanie pod czerwōnōm piskōm.

Spōmniany tyski GKS tyż fōrt daleko ôd awansu (11. plac), chocioż i tamek szmaki były. Ôstowo nōm jeszcze trzeci, nojwyżyj sklasyfikowany GKS, tyn z Jastrzymbio (8. plac). Jedyn yno feler – mōmy zakaz stadiōnowy. Kibice z Jastrzymbio, abo jak ôni wolōm Jastrzębia – ostatniego bastionu polskości na Śląsku, niy życzōm se Hanysōw na swoich trybunach, co ofyn niydowno wyklarowali.

Pierzina… Mono trza sie nawrōcić?
The dark side of the force is calling… Tam tam ta ram tam ta ram…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Dej pozōr tyż:  Śląska różnorodność - bogactwo kłopotów czy kłopot bogactwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza