Teatr Śląski ma najlepszego fotografa w Polsce

Po raz pierwszy w historii ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Teatralnej dwie główne nagrody powędrowały do jednego fotografa – do Przemysława Jendroski.

Podczas Finału VI Konkursu Fotografii Teatralnej i Przemysław Jendroska, fotograf Teatru Śląskiego, zebrał wszystko! 15 grudnia podczas gali online organizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie, fotograf otrzymał dwie pierwsze nagrody w dwóch kategoriach. Jury oglądało zdjęcia nie znając autorów. Nie wiedzieli tym samym, że spośród 861 zdjęć wybiorą jako te najlepsze zdjęcia Przemka Jendroski w każdej z kategorii. Swoje zdjęcia dokumentujące sezon 2019/2020 nadesłało 63 fotografów.

Pierwszą nagrodę w kategorii A (Teatralne zdjęcie sezonu) jury w składzie: Jarosław Cymerman, Maciej Drygas, Łukasz Gaweł, Barbara Hanicka i Andrzej Świetlik jednomyślnie przyznało Przemysławowi Jendrosce za zdjęcie “Wrócił” z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, na którym uwiecznił Artura Święsa przed próbą generalną do przedstawienia „On wrócił” w reżyserii Roberta Talarczyka na Scenie w Galerii. Swój wybór grono jurorów uargumentowało tak: „za zapisany w ujęciu strach patrzącego i uchwycenie tego, co niewypowiedziane”. W kategorii B (Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia) wygraną przyniósł Jendrosce zestaw ze spektaklu „Czy pan się uważa za artystę?” w reżyserii Anny Augustynowicz również z Teatru Śląskiego. – Nie ma w tym zestawie niepotrzebnego zdjęcia, nagradzamy autora za wnikliwą obserwację i umiejętność budowania struktury dramaturgicznej w zestawie – wyjaśniała w imieniu jurorów Barbara Hanicka.

Tak o udziale w konkursie mówił fotograf tuż po werdykcie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  DURŚ z "Mikołojkym" u Konsul Honorowej Francji

– W pierwszej kategorii na konkurs można było wysłać tylko jedno zdjęcie, co nie jest częstą praktyką w konkursach, więc bardzo trudno jest wybrać to jedno. Robię mnóstwo zdjęć, wiele z nich jest dobrych. Postanowiłem jednak nie kombinować, wysłałem to zdjęcie, które uważałem za dobre i z którego byłem zadowolony! Przyłapałem Artura Święsa podczas próby generalnej jak przechadzał się tylnym korytarzem w Galerii Katowickiej, gdzie jest jedna ze scen Teatru Śląskiego. Stał tyłem do mnie, akurat kiedy robiłem zdjęcie przechodził pod znakiem z napisem „wyjście ewakuacyjne”.  Wydaje mi się, że symbolicznie można to ujęcie zinterpretować  jako np. odchodzącego dyktatora.

Przemysław Jendroska rozpoczął współpracę z Teatrem Śląskim w 2015 roku podczas sesji promującej tytuł „Czarny ogród” w reż. Jacka Głomba. Seria zdjęć aktorów na hałdach zachwycała publiczność od pierwszej publikacji, szczególnie upatrzono sobie portret nieżyjącego już Bernarda Krawczyka, na zdjęciu jako akordeonista w cylindrze. Od lat Przemysław Jendroska jest etatowym fotografem teatru dokumentując jego pracę na co dzień od kulis.

– Bardzo jestem dumny z tego, że dwie pierwsze nagrody wędrują na Górny Śląsk do fotografa z Teatru Śląskiego. Czuję podwójną satysfakcję i wielką radość. Dziękuję Robertowi Talarczykowi, dyrektorowi Teatru Śląskiego, który mnie wciągnął do teatru, dał mi wolną rękę, nie narzucał mi niczego. Tylko jedną rzecz mi „nakazał” – abym do Teatru Śląskiego wprowadził swoją narrację, aby te zdjęcia był moje. I tak też zrobiłem. Takie podejście daje mi wielki komfort pracy. A nagrody świadczą o tym, że dobrze ją wykonuję! – puentował Jendroska.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza