Tarnowske Gōry: 7 rannych we wypadku

Tarnogōrscy szandarzi klarujōm ôkoliczności wypadku drōgowego, do kerego doszło na krziżōwce ulice Ôpatowickij z Drōgōm Krojowōm nr 11 w Tarnowskich Gōrach. Ôpity 18-latek, co kerowoł audi, niy ustōmpiōł piyrszego prawa przejazdu i strzas sie ze renault scenic. W zdarzyniu uciyrpiało siedym ôsōb, co z ôchybiyniami ciała trefiyły do pobliskich lazarytōw.

Do zdarzynio doszło w sobota kole 4:50 na krziżōwce ulice Ôpatowickiej z Drōgōm Krojowōm nr 11 w Tarnowskich Gōrach. Ze wstympnych ôbsztalowań policyjōnōw wyniko, iże 18 lot mody szofer audi A3, zignorowoł znak stopu i wjechoł na krziżōwka i niy doł piyrszego prawa przejazdu 63-letnimu szoferowi renault.

Skuli strzaśniyńcio wozideł aż siedym ôsōb ôdniosło rany. Byli to szoferzi jak tyż jejich pasażerowie – trzi 16 lot mode dziouchy, co rajzowały autym audi, 62-latowo kobiyta i 63-letni chop, co byli pasażerami scenica. Wszyjske te ôsoby trefiyły do pobliskich lazarytōw.

Policyjōny, co robiyli na placu zbadali trzyźwość 18-latowego szofera audi. Chop bōł ôpity, mioł bez prōmil alkoholu. Plac wypadku zabezpieczali tarnogōrscy policyjōny, co wyznaczyli ôbjazdy. Uciynżynia na drōdze trwały kole trzech godzin. Ôkoliczności tego zdarzynio klarować bydzie miyjscowo prokuratura we spōłpracy z tarnogōrskōm jednostkōm policyje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: KKP Tarnowske Gōry

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza