Tak spisuje się Rybnik

Według stanu na 18 sierpnia br., obowiązku spisania w Narodowym Spisie Powszechnym dokonało 59,06% mieszkańców Rybnika! Wszystkich, którzy wciąż jeszcze tego nie zrobili, zapraszamy do mobilnych punktów spisowych.

Już w najbliższy czwartek, 19 sierpnia pracownicy Urzędu Miasta Rybnika, będą pełnić dyżury w dzielnicy Niedobczyce. Z pomocy w dokonaniu spisu powszechnego będzie można skorzystać od godz. 9.00 do 18.00 w Domu Kultury Niedobczyce, przy ul. Barbary 23.

Tydzień później, w czwartek, 26 sierpnia mobilny punkt spisowy działać będzie w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, w klubie Harcówka, przy ul. Zakątek 19.

Dzielnicowe punkty spisowe Narodowego Spisu Powszechnego działają w każdy czwartek, od lipca do końca września w wybranych punktach miasta (co tydzień w innym).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak spisać się w punkcie mobilnym?

Aby spisać dom lub mieszkanie wystarczy obecność w punkcie spisowym jednego domownika. Osoba taka powinna:

 • Znać nazwisko rodowe swojej matki
 • Mieć ze sobą numery PESEL wszystkich domowników
 • Znać wykształcenie, zawód, miejsce pracy, rodzaj działalności zakładów pracy, w których zatrudnieni są domownicy
 • Posiadać informacje na temat najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia domowników
 • Posiadać informacje na temat niepełnosprawności/posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wszystkich domowników
 • Znać powierzchnię użytkową domu/mieszkania
 • Znać rok oddania budynku do użytku (jeśli jest to dom, nie mieszkanie).

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika .

Jeśli nie punt mobilny to co?

Podstawową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS i wypełnić formularz spisowy (link).

Dej pozōr tyż:  Zielony Śląsk wg Piotra Drzewieckiego

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
– Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub
– Spisz się w Urzędzie Miasta. Zadzwoń i umów się – tel. 32 43 92 219 lub 32 43 92 229

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza