Szczepiynie liszek na wiosnã

Ôd 4 do 13 kwietnia 2018 r. we cołkim wojywōdztwie ślōnskim trwŏ akcyjŏ szczepiyniŏ liszek przeciwko ściykliźnie. Akcyjŏ je kludzōnŏ bez użycie fligrōw, co startujōm z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepiōnka je ściepowanŏ z wysokości kole 200 metrów, na bez 10 tys. km kw. terynōw zielōnych.

Ślōnski Wojewōdzki Dochtōr Weterynaryje prosi miyszkańcōw wojewōdztwa ô niypodnoszynie szczepiōnek ze ziymie. Spōminŏ tyż, iże bez dwa tydnie po akcyji niy winno sie wykludzać zwiyrzōnt dōmowych na teryny zielōne. Szczepiōnka niyma przeznaczōnŏ dlŏ zwiyrzōnt dōmowych ani gospodarskich, tōż niy funguje na nie dość skutecznie.

Na terynie cołkigo wojewōdztwa ślōnskigo bydzie ściepniyntych bez 200 tysiyncy dŏwek – niy ino nad lasami, ale tyż nad inkszymi terynami zielōnymi, jak pola, łōnki abo zegrōdki działkowe. Szczepiōnka bydzie tyż wyłożōnŏ m.in. we Parku Ślōnskim w Chorzowie (WPKiW).

Szczepionki dlŏ liszek to małe brōnŏtne rolki, co wōniajōm jak zepsutŏ ryba. Takŏ wōń liszki czujōm z 800 metrōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sama szczepiōnka niyma niybezpiecznŏ dlŏ ludzi, ale trzeba dać pozōr, bo przecã je w nij ôsłabōny wirus ściyklizny. Przi kōntakcie czowieka ze płynym ze postrzodka, trzeba zarŏz ôbmyć wodōm z mydłym wszyske tajle ciała, co sie stykły ze szczepiōnkōm.

Wkludzynie akcyje doustnego szczepiyniŏ liszek przeciwko ściykliźnie pokŏzało sie być nojskuteczniyjszym spusobym walki ze tōm chorobōm w Europie.

Akcyjŏ wykłŏdaniŏ szczepiōnek we wojewōdztwie ślōnskim dzieje sie ôd 1995 r., dwa razy bez rok: na wiosnã i podzim, financowanŏ je z rezerwy budżetu państwa jak tyż ôd Unije Europejskij.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Wszyske ekstra informacyje w tyj sprawie dŏwać bydōm urzyndnicy Ślōnskigo Wojewōdzkigo Inszpektoratu Weterynaryje w Katowicach pod numerym telefōnu: 32 42 88 615.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza