Studia w Dolnej Bawarii

Aleksander Lubina

Studia w Dolnej Bawarii

Poniższą informację zamieszczamy po rozmowie z panem Georgiem Riedl’em, urodzonym w Ingolstadt, wieloletnim politykiem samorządowym, burmistrzem Pfarrkirchen, wpływowym członkiem CSU, przyjacielem Ślązaczek i Ślązaków, którego poznałem dzięki ś.p. Hansowi-Dieterowi Koschnemu, ze Związku Wypędzonych, który przez wiele lat organizował seminaria dla nauczycielek ze Śląska we współpracy z panią śp. Ursulą Schikora z DFK Gleiwitz.

Życzeniem pani Schikory i pana Koschnego byłyby studia młodych Ślązaków na uczelni europejskiej, którą jest Technische Hochschule Deggendorf.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kampus jesienią – fot. Technischen Hochschule Deggendorf (THD)

TH Deggendorf umożliwia młodzieży z całego świata studia na wydziałach:

 • Nauki o zdrowiu
 • Informatyka
 • Nauki przyrodnicze i inżynieria przemysłowa
 • Ekonomia stosowana (School of Management)
 • Inżynieria lądowa i środowiskowa
 • Elektrotechnika i technologia mediów
 • Inżynieria mechaniczna i mechatronika

Studia licencjackie:

 • Informatyka stosowana / infotronika
 • Nauka o sporcie z naciskiem na trening i zdrowie
 • Ekonomia
 • Psychologia biznesu
 • Inżynieria lądowa • Administracja biznesowa
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Inżynieria elektryczna i komputerowa
 • Inżynieria systemów energetycznych
 • Informatyka zdrowotna
 • Informatyka zdrowotna
 • Inżynieria przemysłowa
 • Systemy interaktywne / Internet rzeczy
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe zarządzanie turystyką / zdrowie i turystyka medyczna
 • Sztuczna inteligencja
 • Zarządzanie w służbach zdrowia, pomocy społecznej i ratownictwie
 • Inżynieria mechaniczna
 • Mechatronika
 • Mechatronika – nacisk na produkcję cyfrową
 • Technologia medialna
 • Fizjoterapia dualna z naciskiem na naukę o ruchu
 • Fizyka techniczna
 • Projekt techniczny
 • Zarządzanie turystyką
 • Inżynieria środowiska
 • Informatyka biznesowa
 • Inżynieria przemysłowa
Kampus – fot. Technischen Hochschule Deggendorf (THD)

Studia magisterskie:

 • Informatyka stosowana / infotronika
 • Badania stosowane w naukach technicznych
 • Sztuczna inteligencja dla inteligentnych czujników i siłowników (w języku angielskim)
 • Elektronika samochodowa (z OTH Regensburg)
 • Inżynieria lądowa i środowiskowa
 • Inżynieria elektryczna i komputerowa
 • Zdrowe i zrównoważone budynki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Międzynarodowy rozwój turystyki
 • Informatyka nauk przyrodniczych
 • Inżynieria mechaniczna
 • Systemy mechatroniczne i cyber-fizyczne (TC Cham)
 • Systemy mechatroniczne i cyber-fizyczne
 • Informatyka medyczna
 • Technologia / produkcja mediów
 • Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe
 • Zarządzanie technologią
 • Informatyka biznesowa
Dej pozōr tyż:  Wege zur Deutschsprachigkeit

Szczegółowe informacje:

https://th-deg.de/de/studieninteressierte/was-kann-ich-an-der-thd-studieren

https://www.th-deg.de/bewerbung

+49 991 3615-373

+49 991 3615-641

Pan Georg Riedl szczególnie poleca:

European Campus Rottal-Inn, filia THD = Technical University Pfarrkirchen.

https://pfarrkirchen.de/imagefilm.html

Jest to niezależny wydział, w którym obecnie studiuje ponad 1000 studentów, w tym 40% z Europy. Studenci pochodzą z ponad 80 krajów z 5 kontynentów Aktualne kierunki studiów można znaleźć na powyższej liście.

Szkoła  teraz odczuwa skutki Brexitu.

Wielu kandydatów przyjeżdża, ponieważ nie chcą już jechać do Wielkiej Brytanii, a szkoła bawarska nie pobiera czesnego.

georg.riedl@hotmail.com

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Studia w Dolnej Bawarii

 • Avatar
  12 marca 2021 ô 12:12
  Permalink

  Co prŏwda żech niy mioł przilerzytości sztudiyrować na Bajerach, alch mioł przileżytość żyć i robić. Spōmna słowa Jaroslausa von Ente, ftory toby chcioł, coby Ślōnsk bōł polskimi Bajerōma. jedne ze niewieluch słōw tegoż człowieka ze ftŏrymi sie zgodzōm (chociŏż zamysł bōł inkszy, bo jak znōm jego spōsob myślyniŏ, to ôn natury bajerowskij niy znŏ, bo by tych słōw niy pedzioł). Naprŏwda je to piykne widzieć jak we zŏgrōdkach miszōm na masztach regiōnalne (bajerowskie) fany a mieć świadōmość, co za regionalizmym tożsamościowym Bajerōw, stoji regionalizm gospodarczy – spōmna co Bajery sōm nŏbogatszym Krajym Federalny Republiki Federalnyj Niymiec. I richtig bōło by fajnie keby Ślōnsk tyż bōł liderym gospodarczym we Państwie Polskim. A niy doł sie rōłkować bez Warszawa, ftorŏ ôd lŏt patrzi, coby nŏwianksze spōłki bōły registrowane we Warszawie (niyważne kaj same spōłki majōw placōwki stŏć). Rozłazi sie zrubsza ô podatek CIT. Ś.P. Pōn Dieter Przwdzing ô tyj formie rułkowaniŏ finansowaniŏ Ślōnska rzōndziyli. Bez przikłŏd ze kilkunŏstu srogich Bankōw we RP mŏ ino jedna zic na terytowium G/Ś, wiynkszość we Warszawie. Fto mŏ możliwość, polecōm życie, sztudyje abo robota we niy rōłkowanym bez cyntrala regiōnie, ftorym sōm bez przikłŏd Bajery a po czasie wrōcyniy ze tym know how na Ślōnsk, coby zdrowo rozwijać noszõ Ślōnskõ ôjczyzna niy ino kulturowo ale i gosporczo! Progress mŏwy niymieckj (abo aglickij?) ftory zapewno za tym pōjdzie we pŏrze, na dobre sie zdŏ, coby nawiōnzować kontakty gospodarcze, a mieć szerszŏ perspektywã na Ślōnsk jak ta, co przedowanŏ je bez srogi Part literatury polskojynzycznyj na tymat Ślōnska Ślōnzŏczek a Ślōnzŏkōw. Pozdrŏwiōm pinynknie Panie Lubina i dziynkujã za tyn Artikel a inicjatywã cołkigŏ grōna!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza