Stracōnŏ przewŏga Trzińca [+fotogaleryjŏ]

We sztwŏrtym szpilu HC Oceláři Trziniec straciyli swojã przewaga we szpilach ze Bílí Tygři Liberec i remisujōm 2-2. Wszystko skuli przegranego we dogrywce wczorajszego szpilu 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, d.: 0-1).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Bōł to zajś fest wyrōwnany tref, kaj ôba manszafty miały mało klarownych sytuacyjōw do strzelyniŏ tora. Juzaś aktywniejszy bōł Trziniec, bo strzeloł na tor ôd Liberca 34 razy, a Liberec na tor Hrubca 24. No ale liczōm sie tory, a tych wiyncej trefiyli goście. Nojpiyrw na prowadzynie dlŏ Liberca trefiōł Radan Lenc. Gospodŏrze dugo musieli czekać na wyrōwnaniy i szafli to dopiyro na dwie minuty do kōńca. Trefiōł David Cienciala.

We dogrywce napoczōn przewŏżać Liberec i to ôni we 74 minucie po torze Tomáša Havlína radowali sie ze wygranej.

Tera we piōntek szpil we Libercu, a do Trzińca hokeisty przijadōm nazŏd we niedziela na szōsty szpil.

Grŏ sie do 4 wygranych.

Ôbejrzicie tyż fotorelacyjŏ fanklubu HCO Gōrny Ślōnsk.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza