Stracōnŏ przewŏga Trzińca [+fotogaleryjŏ]

We sztwŏrtym szpilu HC Oceláři Trziniec straciyli swojã przewaga we szpilach ze Bílí Tygři Liberec i remisujōm 2-2. Wszystko skuli przegranego we dogrywce wczorajszego szpilu 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, d.: 0-1).

Bōł to zajś fest wyrōwnany tref, kaj ôba manszafty miały mało klarownych sytuacyjōw do strzelyniŏ tora. Juzaś aktywniejszy bōł Trziniec, bo strzeloł na tor ôd Liberca 34 razy, a Liberec na tor Hrubca 24. No ale liczōm sie tory, a tych wiyncej trefiyli goście. Nojpiyrw na prowadzynie dlŏ Liberca trefiōł Radan Lenc. Gospodŏrze dugo musieli czekać na wyrōwnaniy i szafli to dopiyro na dwie minuty do kōńca. Trefiōł David Cienciala.

We dogrywce napoczōn przewŏżać Liberec i to ôni we 74 minucie po torze Tomáša Havlína radowali sie ze wygranej.

Tera we piōntek szpil we Libercu, a do Trzińca hokeisty przijadōm nazŏd we niedziela na szōsty szpil.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grŏ sie do 4 wygranych.

Ôbejrzicie tyż fotorelacyjŏ fanklubu HCO Gōrny Ślōnsk.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza