Straciyła uszporowane piniōndze

78-latka z Kandrzina-Koźlŏ straciyła dwa dni tymu uszporowane piniōndze z cołkigo żywobyciŏ.

Szesnŏstego kwietnia na terynie krysu kandrzińsko-kozielskigo ôszust, co podoł sie za szandara zazwōniōł do 78-letnij kobiyty. Pedzioł jij, iże bliskŏ jij ôsoba sprawiyła wypadek, je w lazarycie i potrzebne sōm piniōndze na rozwiōnzanie sprawy. Niystety, starszŏ kobiyta przekŏzała ôszustōm cołke swoje piniōndze w kwocie 10 000 zł. Po cołkij sprawie kobiyta spozorowała, iże mogła paść ôfiarōm ôszusta, ale było już za niyskoro.

Dobrze ô takich sytuacyjach poôsprawiać z naszymi ôjcami i starzikami. Ôszusty durch prōbujōm wykorzystać dufność starszych ludzi i wyciōngnōńć ôd nich piniōndze. Trzeba tyż dać pozōr, iże machlyrze porzōnd zmiyniajōm spusoby działaniŏ i dycki trzeba być pozornym.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza