Stanisław Neblik: Mgła

2021.09.19

Mgła

Stropiōny dychōm na krziżōwce drōg,
Kole mie wszyndzie pełno mgły,
Dyć puda cicho, podwiyl byda mōg,
Możno do kōnca swojich dni.

Choć je niypewny tyn mōj kożdy krok,
Bo przed ôczami yno ćma,
A z kożdym krokym jeszcze wiynszy mrok,
Pomału dalij depteć chca,

Bo wierza, wiater zdmuchnie w kōńcu mgła,
I sie na wieki straci już,
Ôpadnie, choćby jaki kurz.

I zejrza blyszczeć cudnie w słōńcu kaj,
Mōj tyn wyśniōny, piykny kraj –
Ślōnsk, co nareszcie bydzie fraj.

Fojerman

www.fojerman.pl

www.dykcjonorz.eu

Dej pozōr tyż:  Popieluszka, t. 2

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Stanisław Neblik: Mgła

 • 20 września 2021 ô 22:53
  Permalink

  Szumny Gedicht, bydzie mozno i Fraj jezli yntlich Ślōnzo(cz)ki bandōm ciōngnōńc za jedyn sztrang. Te 30-40% Ślōnzo(cz)kōw, to niyma Malo. Ino trza klapki z oczōw sciepac i niy iśc za markwiami, ftore sōm oferowane na sznurze WE zasiyngu wzdroku, trza sie dzierzec idei a niy kozdych 500+ “darowane” ze naszych kabzow bez Warszawa i jejich aparatczykow.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza