ŚPR: Weto to za mało

Prezydent Rzeczypospolitej zgodnie z oczekiwaniem znaczącej części opinii publicznej zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego, wprowadzającą zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązania ugruntowałyby przewagę największych ugrupowań, praktycznie eliminując konkurencję w postaci mniejszych partii. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że w takiej sytuacji “ogromna część obywateli nie miałaby reprezentacji w PE”.

“Problem, o którym prezydent RP wspomniał jako o konsekwencji ewentualnej nowelizacji ustawy, jest faktem od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w Polsce. Władze RP wprowadziły bowiem najwyższy z dopuszczalnych w świetle unijnych regulacji próg, wynoszący 5%. Tymczasem w aż trzynastu spośród państw członkowskich w ogóle nie stosuje się progu. Należą do nich Niemcy, gdzie przed kilku laty Trybunał Konstytucyjny nakazał jego zniesienie, co umożliwiło uzyskanie mandatów mniejszym ugrupowaniom i tym samym stworzenie pełniejszej reprezentacji politycznej, a także Hiszpania i niewielkie Słowenia, Estonia, Dania czy Holandia”- uważa Śląska Partia Regionalna.

Według ŚPR organizacja wyborów do PE w oparciu o ordynację preferującą największe partie powoduje, że Polska należy do państw, w których poważny procent głosujących pozostaje bez reprezentantów. Prezydent Andrzej Duda, uzasadniając swe weto powiedział: “ludzie powinni mieć w Polsce jak najwięcej do powiedzenia i to oni powinni w jak najbardziej demokratyczny sposób decydować o naszym życiu politycznym i o tym jak jest kształtowany także ustrój Rzeczpospolitej oraz oczywiście reprezentacja parlamentarna w wyborach parlamentarnych czy do PE”. Jesteśmy przekonani, że z tego samego powodu Prezydent RP powinien skorzystać z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej w celu całkowitego zniesienia progu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z takim apelem zwracamy się do głowy państwa.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza