Spotkanie autorskie z Wojciechem Szwiecem

26 lutego 2019, we wtorek o godzinie 18.00, w katowickiej Hospodzie, ulica Gliwicka 6 odbędzie się  na spotkanie autorskie wokół  najnowszej książki “Miejsce” Wojciecha Szwieca.

„Miejsce” dzieje się w końcu lat 70-tych XX wieku. To historia o poszukiwaniu swego miejsca na ziemi. To opowieść o śląskiej codzienności – niby takiej szarej, PRLowskiej – ale tak naprawdę wesołej, barwnej i metafizycznej. Książka zawiera liczne wątki mikołowskie. Napisana jest językiem literackim, jednak dialogi zapisane są po śląsku.

Wojciech Szwiec to pisarz, filmowiec, muzealnik. Lubina laureat nagród literackich i filmowych.

http://wojciechszwiec.blogspot.com/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kiedy: 26 lutego 2019 (wtorek) o godz. 18.00

Gdzie: Hospoda, ul. Gliwicka 6, Katowice

Wstęp wolny!

 

 

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza