Sportowcy ze Śląska na ZIO w Pjongczang

Od 9 lutego fani sportu pasjonować będą się zmaganiami na XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w południowokoreańskim Pjongczang. Wśród zawodników reprezentujących 90 państw nie zabraknie także sportowców urodzonych na Śląsku. Reprezentować oni będą Polskę i Republikę Czeską. Przygotowaliśmy ich zestawienie wraz z miejscem urodzenia i dyscyplinami, w jakich wezmą udział, aby łatwiej śledzić ich poczynania.

 

Herb Górnego Śląska

Zawodnicy urodzeni na Górnym Śląsku

Piotr Żyła – Cieszyn – skoki narciarskie (dla Polski)
Magdalena Gwizdoń – Cieszyn – biathlon (dla Polski)
Monika Hojnisz – Chorzów – biathlon (dla Polski)
Dominik Bury – Istebna – biegi narciarskie (dla Polski)
Adam Cieślar – Cieszyn – kombinacja norweska (dla Polski)
Paweł Słowiok – Cieszyn – kombinacja norweska (dla Polski)
Zuzanna Smykała – Chorzów – snowboard (dla Polski)
Mateusz Ligocki – Cieszyn – snowboard (dla Polski)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wojtek Wolski – Zabrze – hokej na lodzie (dla Kanady)

 

Herb Śląska w Rep. Czeskiej

Zawodnicy urodzeni w czeskiej części Śląska

Adam Polášek – Ostrava/Ostrawa – hokej na lodzie (dla Rep. Czeskiej)
Martina Dubovská – Třinec/Trzyniec – narciarstwo alpejskie (dla Rep. Czeskiej)
Kateřina Pauláthová – Havířov/Hawierzów – narciarstwo alpejskie (dla Rep. Czeskiej)
Gabriela Capová –  Ostrava/Ostrawa – narciarstwo alpejskie (dla Rep. Czeskiej)
Veronika Zvařičová – Krnov/Karniów – biathlon (dla Rep. Czeskiej)

 

Herb woj. dolnośląskiego

Zawodnicy urodzeni na Dolnym Śląsku

Mateusz Luty – Kowary – bobsleje (dla Polski)
Kamila Żuk – Sokołowsko – biathlon (dla Polski)
Weronika Nowakowska – Kłodzko – biathlon (dla Polski)
Natalia Czerwonka – Lubin – łyżwiarstwo szybkie (dla Polski)
Kaja Ziomek – Lubin – łyżwiarstwo szybkie (dla Polski)

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Oprócz sportowców urodzonych na Śląsku na igrzyskach w Pjongchang wystąpi także kilku zawodników, którzy nie pochodzą ze Śląska, ale reprezentujący śląskie kluby, m.in. AWF Katowice i AZS Politechnikę Opolską.

Wszystkim im życzymy sportowych sukcesów.

Na zdjęciu głównym Magdalena Gwizdoń na Otwartych Mistrzostwach Europy w Biathlonie, 25 stycznia 2017. Autor: Marcus Cyron / Wikimedia Commons.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza