Ślōnzŏki na Euro 2020: po 1/4 finału

Na 1/4 finału skōńczōły sie szpile fusbalŏrzy ze Ślōnska. Grało jych jeszcze trzech we manszafcie Rep. Czeskej, kerŏ przegrała w sobota 1-2 ze Daniōm. Zagrali ôni po piōntym szpilu, ale żŏdnymu latoś nie udało sie strzelić tora. We sobota statystyki wyglōndały tak:

– 90 minut grali tera – Vaclik (Ôstrawa), Coufal (Ôstrawa),
– 80 minut groł – Sevcik (Jesioniki)

Statystyka po piynciu szpilach:

450 minut grali – Vaclik (Ôstrawa), Coufal (Ôstrawa),

270 minut grali – Glik (Jastrzymbie-Zdōj)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

265 minut groł – Zieliński (Zōmbkowice Ślōnske)

229 minuty groł – Sevcik (Jesionik)

151 minut groł – Puchacz (Sulechōw)

29 minut groł – Świerczok (Tychy)

Naszykowoł: Wojtek Banasiuk

Dej pozōr tyż:  Tychy: spotkanie wokół książki „Familoki. Śląskie mikrokosmosy"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza