Ślōnzŏki na Euro 2020: piyrsze szpile

Napoczło sie EURO 2020. Po piyrszych szpilach sōm już manszafty Polski i Rep. Czeskej, w kerych zagrało pŏru fusbalŏrzy ze Ślōnska:

90 minut grali – Vaclik (Ostrava – zero stracōnych torōw), Coufal (Ostrava), Glik (Jastrzymbie-Zdōj)

85 minut grał – Zieliński (Zōmbkowice Ślōnske)

16 minut grał – Puchacz (Sulechōw)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

3 minuty grał – Sevcik (Jesionik)

Nie wyleźli na boisko – Skorupski (Zŏbrze), Kędziora (Sulechōw), Helik (Chorzōw), Świerczok (Tychy)

Żŏdnymu nie udało sie strzelić tora, ale Coufal mioł asysta.

Naszykowoł: Wojtek Banasiuk

Dej pozōr tyż:  Zakładowy Dom Kultury w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza