Ślōnsko Wikipedyjo mo 10 tysiyncy haseł!

We strzoda, 18 września na wieczōr, na ślōnskij wersyji Wikipedyje pokozało sie hasło numer 10000. Jublieuszowe hasło ôpowiado ô brytyjskim DJ-u i producyńcie muzycznym Jonasie Blue.

Niy je to po prowdzie liczba tako, jak we angelskij wersyji (5,9 mln haseł) abo chocioż polskij (1,3 mln), ale przeca ślōnsko godka niy mo takij siyły. Przi dziesiyńciu tysiōncach haseł ślōnsko Wikipedyjo je na 144. placu na 304 jynzyki, co w nich je pisano internetowo yncyklopedyjo.

Wikipedyjo, to miyndzynorodowo internetowo yncyklopedyjo, co jōm kożdy może edytować. Jeji miano wziōnło sie ze złōnczynio hawajskigo słowa „wiki” (wartki) i „yncyklopedyjo”. Powstała we 2001 roku i zaroz zrobiyła sie popularno.

Piyrszy roz prośba ô umożliwiynie Ślōnzokōm pisanio swojij włosnyj Wiki była przedstawiōno już we 2006, ale wtynczos Fundacyjo Wikimedia, co kōmandyruje Wikipedyjōm, niy przijōnła wniosku skuli braku kodu ISO jynzyka. We 2007 ślōnsko godka dostała kod „szl”, tōż drugo prośba była posłano do Fundacyje. Wniosek bōł przijynty, tōz we 2008 roku ślōnsko wersyjo była ôtwarto.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wiynszujymy naszyj Wikipedyji nastympnych 10 tysiyncy artykułōw, a potym nastympnych, aż do milijōna!

Dej pozōr tyż:  Popieluszka, t. 1

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza