Ślōnske manszafty we europejskych pucharach w sezōnie 2018/19

Już we nojbliższy czwŏrtek fusbalŏrze Gōrnika Zŏbrze napocznōm grać ô udział we Lidze Europy szpilym z Zariōm Balti ze Mołdawije.

Nie je to ale jedyny manszaft ze Gōrnego Ślōnska, kerego w sezōnie 2018/19 bandziymy mōgli ôglōndać na europejskich szportplacach. Naliczyli my ôziym takich manszaftōw ze szportōw ôlimpijskich, a wszystke sōm chopske. Co je lŏs ze szportym ôd babōw na Ślōnsku?

Narychtowali my dlŏ Wŏs take zestawiynie, cobyście mōgli lecyj znojś nasze manszafty i jym latoś kibicować.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fusbal:

Gōrnik Zŏbrze (chopi) – eliminacyje do Ligi Europy

 

Handbal:

Gwardia Ôpole (chopi) – puchar EHF

HC Banik Karwina (chopi) – majster Ligi Czeskej, europejske puchary

 

Siatkōwka:

ZAKSA Kandzierzyn-Koźle (chopi) – europejske puchary

 

Hokej na lodzie:

HC Oceláři Trziniec (chopi) – Liga Majstrōw

GKS Tychy (chopi) – majster Ligi Polskej, Liga Majstrōw

Tauron HK GKS Katowice (chopi) – Puchar Kontynentalny

 

Basketbal:

BK Ôpawa (chopi) – Liga Majstrōw

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza