Ślązacy pamiętają o ofiarach Tragedii Górnośląskiej sprzed 75 lat

Dziś przed bramą polskiego komunistycznego obozu koncentracyjnego na Zgodzie, mimo uciążliwego upału, zebrała się około setka Ślązaczek i Ślązaków, by upamiętnić ofiary Tragedii Górnośląskiej sprzed 75 lat.

Obchody organizowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego i przedstawiciele “Rodzin Więźniów Zgody”. W złożeniu kwiatów brali udział m.in. delegacje Ślonzoków Razem, RAŚ i Ślonskiej Ferajny, posłanka Monika Rosa i senatorka Halina Bieda oraz prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.

“Kiedy świat świętował pokój, wtedy pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym cierpienie dopiero się zaczynało zbierać swoje żniwo”, mówił przed bramą obozu na Zgodzie Bernard Gaida, przewodniczących Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 3.05.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza