Śląska śpiewogra „Rabczyk z Ligoty”

Śpiewogra to inaczej sztuka teatralna z elementami śpiewu. Pomysłodawcą powstania śpiewogry “Rabczyk z Ligoty” jest Grzegorz Płonka, muzyk, publicysta, popularyzator śląskiej kultury, radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki w Katowicach.

Pomysł wystawienia śpiewogry wiąże się z wpisaniem w tradycję działalności ligockich teatrzyków z lat dwudziestolecia międzywojennego.

Akcja śpiewogry “Rabczyk z Ligoty” rozgrywa się w Ligocie i w Panewnikach, a wśród głównych bohaterów są przedstawiciele różnych środowisk. Autorem scenariusza jest Wojciech Szwiec, kilkukrotny laureat konkursu literackiego na jednoaktówkę po śląsku.

Scenariusz napisany jest w śląskim etnolekcie. Reżyserem spektaklu jest Jarosław Karpuk, ligocianin, aktor Teatru Nowego w Zabrzu, zdobywca kilku nagród i wyróżnień za swą artystyczną działalność. Kompozytorem i aranżerem utworów muzyczny jest Grzegorz Płonka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wśród piosenek wykorzystanych w śpiewogrze są między innymi śląskie pieśni tradycyjne ze zbiorów Adolfa Dygacza, które zebrane zostały przez prof. Dygacza na terenie Ligoty i Panewnik. W przedstawieniu wezmą udział zawodowi aktorzy oraz amatorzy – członkowie Koła Miłosników Śląskiej Pieśni.

Śpiewogra „Rabczyk z Ligoty” posiada walory integracyjne, edukacyjne i artystyczne. Jej premiera ma się odbyć 29 sierpnia 2021 roku w Amfiteatrze w Parku Zadole w Katowicach. Realizacją zajmuje się Miejski Dom Kultury “Ligota” w Katowicach. Spektakl ma być zarejestrowany i transmitowany na żywo w internecie na stronach Youtube i profilu facebookowym Miejskiego Domu Kultury “Ligota”. Projekt otrzymał wsparcie Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki.

Dej pozōr tyż:  O językowych mitach, Kochanowskim i ślōnskij gŏdce

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza