Śląska kopalnia na jeden dzień światową stolicą poezji! Festiwal Miłosza w Zabrzu [FOTORELACJA+NAGRANIE]

Już po raz drugi do kopalni Guido w Zabrzu zawitała poezja na światowym poziomie.

Festiwal Miłosza jest jedną z największych poetyckich imprez w Europie. Główna jego część odbywa się w Krakowie, ale już drugi rok z rzędu kończy się głęboko w ziemi – w kopalni Guido w Zabrzu. W zeszłym roku Śląsk gościł Jane Hirshfield, jedną z najważniejszych poetek amerykańskich. W tym roku wydarzenie składało się z dwóch części. Pierwszą była rozmowa red. Macieja Szczawińskiego z Tomasem Venclovą, największym poetą Litwy i przyjacielem Polski. Drugą część stanowiła debata “Wspominamy Mistrza: Czesław Miłosz” prowadzona przez prof. Józefa Olejniczaka z Uniwersytetu Śląskiego. Polskiego noblistę wspominali: jego syn Anthony Miłosz, prof. Aleksander Fiut, prof. Leonard Neuger, Jerzy Illg, Krzysztof Czyżewski i Jurek Hirschberg.

Poniżej prezentujemy fotorelację i nagranie z wydarzenia:

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

 

 

*Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury, mieszka w Katowicach.

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza