Skat: wyniki Grand Prix DFK Zilina 11.03.2018.

Dnia 11 marca 2018 w Domu Kultury w Kujawach rozegrano Otwarty Turniej DFK Zilina o Puchar Wójta Gminy Strzeleczki. Rozegrano 3 serie rozdań.

Poszczególne serie wygrali:

I – Herbert Siano z Łącznika – 1.350 pkt

II – Jerzy Wybraniec z LZS Kujawy – 1.054 pkt

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

III – Joachim Gibas z Ligoty Bialskiej – 1.126 pkt

Wyniki końcowe Grand Prix:

 1. Jerzy Wybraniec z LZS Kujawy – 2.593 pkt
 2. Joachim Gibas z Ligoty Bialskiej – 2.226 pkt
 3. Herbert Siano z Łącznika – 2.222 pkt
 4. Leonhard Wotzka z RAMSCH Chrzowice – 1.838 pkt
 5. Teofil Grzywa z LZS Kujawy – 1.835 pkt.

Klasyfikacja po V turniejach Grand Prix LZS Kujawy-DFK Zilina:

 1.  Paweł Kiszka ze Swornicy Czarnowąsy – 9.549 pkt
 2. Jerzy Wybraniec z LZS Kujawy – 8.519 pkt
 3. Krystian Brynza z LZS Kujawy – 8.374 pkt

Za Zarząd Opolskiego Związku Skata – Sekretarz Paweł Kiszka

Foto: www.snappygoat.com

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza