Siymianowice: Niy umioł sie utrzimać na zicu, a kerowoł autym

Postawōm do naśladowaniŏ wykŏzoł sie miyszkaniec Siymianowic, kery weznōł kluczyki ôżartymu szoferowi i zarŏz zawołoł policyjōnōw. 20 lŏt mody chop bōł tak ôżarty, iże niy poradziōł utrzimać rōwnowŏgi, jak siedzioł na zicu we aucie. Taki sztand sprawiōny wypitymi prōmilami niy przeszkodziōł mu w kerowaniu autym. Żŏdyn problym dlŏ niego niy bōł tyż fakt, iże nigdy niy mioł prawa jazdy. Strach pōmyśleć ô tym co mogło sie trefić, keby 20-latek niy ôstoł w porã chycōny.

Wczorej w Siymianowicach kole 11 na wieczōr policyjōny ôstali zawołani na ulicã Kōmuny Paryskij, kaj autym mioł jeździć ôżarty kerowca. Na cołke szczyńście na jego niyôdpedzialne wyczyny doł pozōr ôbywatel, co wyciōng kluczyki ze stacyjki i niy przizwolōł mu na dalszõ jazdã. 20-latowy szofer niy umioł sie utzimać prosto na zicu we aucie. Policyjōny zbadali go alkōmatym. Wynik skazowoł na 2,7 prōmila. Pokŏzało sie tyż, iże chop nigdy niy posiadoł prawa jazdy. Jak widać nic niy strzimało 20-latka ôd jazdy autym. Na cołke szczyńście zaryagowoł miyszkaniec i możno dziynki jego ôpowŏdze i ôdpedzialności, niy doszło do tragedyje na drōdze. Chop hned usłyszu ôbskarżynie kerowaniŏ w sztańdzie niytrzyźwości. Za to przestympstwo grożōm mu nawet 2 lata heresztu.

Zdrzōdło: KMP Siymianowice

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza