Silesia Rybnik drugŏ we finale Pucharu Europy

Miniōny tydziyń we Rybniku grali w basebala ô Puchar Europy. Trefiōło sie 5 manszaftōw z cołkej Europy: ôkrōm naszej Silesii Rybnik grali jeszczy Zürich Barracudas (Szwajcariŏ), Sundyberg Heats (Szwecjŏ), Kaunas County (Litwa) i Southampton Mustangs (Wielkŏ Brytanijŏ). Manszaft, kery wygroł finał mioł awans do Pucharu Konfederacyje.

Nojpiyrw wszystke manszaft grały ze sobōm. Rybnik napoczōn słabo, ale potym wygroł 3 szpile i mioł piyrszy plac po 4 szpilach.

Wyniki szpilōw:

12 czyrwnia
Zürich Barracudas – Sundyberg Heats 15:5
KS Silesia Rybnik – Kaunas County 8:13
13 czyrwnia
Southampton Mustangs – Sundyberg Heats 14:17
Kaunas County – Zürich Barracudas 0:6
14 czyrwnia
Sundyberg Heats – Kaunas County 2:14
KS Silesia Rybnik – Southampton Mustangs 14:7
15 czyrwnia
Southampton Mustangs – Zürich Barracudas 9:13
Sundyberg Heats – KS Silesia Rybnik 8:11
16 czyrwnia
Kaunas County – Southampton Mustangs 6:10
Zürich Barracudas – KS Silesia Rybnik 5:14

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Plac Manszaft Szpile Wygrane Przegrane %
1 KS Silesia Rybnik 4 3 1 75
2 Zürich Barracudas (SUI) 4 3 1 75
3 Kaunas County (LTU) 4 2 2 50
4 Sundbyberg (SWE) 4 1 3 25
5 Southampton Mustangs (GBR) 4 1 3 25

We niedziela, 17 czyrwnia, bōł finał dwōch piyrszych manszaftōw. Bejsbalŏrze ze Rybnika nie szafli tego i przegrali ze Zürich Barracudas 1:15 i to Helwety radujōm sie ze awansu.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza