ŚF: Podwójny smutek w rocznicę śmierci Kazimierza Kutza

Wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci Wielkiego Ślązaka, człowieka, którego słowa zawsze wywierały ogromny wpływ na naszą regionalną wspólnotę. Jego spostrzeżenia, myśli, wnioski cytowaliśmy latami mówiac ” to jest to, co Kutz powiedział …”.

Dzisiaj Ślōnskŏ Ferajna oraz przedstawiciele senatora Marka Plury odwiedzili grób reżysera w Katowicach. Nasz smutek był podwójny – z uwagi na stratę, którą cała nasza śląska społeczność poniosła przed rokiem, ale również dlatego, że mało kto pamiętał o Kazimierzu Kutzu.

Byliśmy przekonani, że dzisiaj już nie znajdziemy miejsca na Jego grobie dla naszych kwiatów i zniczy. Tymczasem pamiętało o Nim zaledwie kilkanaście osób.

Super, że na wielu profilach internetowych i w mediach pojawiły się wspominki o Kazimierzu Kutzu, ale przynajmniej pierwsza rocznica Jego śmierci powinna bardziej nas “namacalnie” zmobilizować.

Dej pozōr tyż:  Chodź kobieto, raboti!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza