Sejm upamiętnił 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Uchwałą tą złożono hołd wszystkim, którzy stracili życie i zdrowie w czasie Tragedii Górnośląskiej, która została nazwana “jedną z najciemniejszych kart współczesnej historii Polski i Górnego Śląska”.

Pomysłodawcami uczczenia przez Sejm 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej byli posłanka Monika Rosa i regionalista Marcin Musiał. Zaproponowany przez nich projekt uchwały został zmieniony w komisjach i ostateczna wersja została przyjęta przez Sejm przez aklamację.

Jak mówi Marcin Musiał, to dobrze, że Sejm przyjął tę uchwałę, mimo że jej treść została mocno okrojona. Jego zdaniem dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dopóty nie będzie miejsca na krytyczne myślenie o historii Polski. Wśród wykreślonych zdań znalazły się między innymi stwierdzenia, że “milczenie to [w czasach PRL-u – przyp. red] zbudowało mur między Ślązakami a państwem. Nie można przecież traktować jako własnego państwa, przed którym nie można publicznie dać wyrazu swojemu cierpieniu. Nadal jednak są osoby, które wobec Ślązaków i innym mniejszości próbują budować mur nieufności”. Uchwała jednak była koniecznością. Jak mówią Monika Rosa i Marcin Musiał, po prawie pół wieku złowrogiego milczenia trzeba zrobić wszystko, by przypomnieć o tragedii tysięcy Ślązaczek i Ślązaków.

“Mija 75 lat od wydarzeń stanowiących jedną z najciemniejszych kart współczesnej historii Polski i Górnego Śląska. Tragedia Górnośląska, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w niniejszej uchwale postanawia upamiętnić, to zjawisko boleśnie pojemne, obejmujące zbrodnie, gwałty, deportacje i represje, które miały miejsce po 1945 r. na ziemiach Górnego Śląska” – napisano w przyjętym dokumencie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Tragedia Górnośląska to cierpienie i śmierć osób przebywających w komunistycznych obozach pracy, m.in. w Świętochłowicach Zgodzie, Mysłowicach i Jaworznie. Tragedia Górnośląska to wywózki kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska (głównie mężczyzn w wieku produkcyjnym) m.in. do Zagłębia Donieckiego i na Syberię” – wskazali posłowie w uchwale.

“To powojenna samotność i głód śląskich kobiet i dzieci. Tragedia Górnośląska to demontaż śląskiego przemysłu i wywóz do Związku Sowieckiego urządzeń ze śląskich zakładów, to przymusowe migracje i systemowe niszczenie wielokulturowego dziedzictwa. Kilkadziesiąt lat systemowego kłamstwa i komunistycznej cenzury sprawiło, że rany Ślązaków się nie zabliźniły. Po 1989 r. zrobiono wiele, by odkłamać historię i nie powielać błędów z przeszłości” – głosi przyjęta uchwała.

Sejm złożył hołd wszystkim, którzy stracili wówczas życie i zdrowie.

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

[mat. prasowe Sejmu, inf. własne]

fot. Sejm/flickr

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza