Samotny maszt na oceanie kryzysu

Pierwsze oddziały harcowników poległy w walce z Tarczą dobrobytu. W kwietniu, z zaciśniętymi zębami, nie wystawiwszy faktur za marzec, stanęli na polu bitwy z armią Biurolandii. Ruszyli, lecz po kilkunastu krokach, jak z podziemi, pojawiła się przed nimi chorągiew Księcia JPK-VAT, skutecznie przerzedziła szeregi o tych, którzy odwlekli terminy rozliczeń.

Szli jednak dalej, wpadając w wilcze doły, wykopane przez poddanych książąt ZUS i PUP. Kiedy już dobiegali do klifu oceanu, resztki ich oddziałów dobili łucznicy baronów Kwota po przecinku i 5 groszy zaległości.

Pozostali, przegrupowawszy się nieco, z nadzieją na subwencje, ruszyli ponownie do walki w majowym słońcu. Wierząc, że bełty oddziałów bankowych, nie będą ich ranić, skoczą z klifu i dopłyną do ostatniego okrętu, ocalałego na oceanie kryzysu.

– Dokąd płyniemy Kapitanie? – zakrzyknął pierwszy z ocalonych. Kapitan popatrzył na niego posępnie wskazując wiadro i coraz większą dziurę w prawej burcie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ahoj Kapitanie, ahoj Królu Biurolandii, dla Ciebie popłyniemy w nasz ostatni rejs.

 

Sebastian Zista,

Mieszkaniec okolicy górnośląskiej stolicy, zwolennik administracyjnej reformy i krótkiej formy.

 

Zdjęcie z https://wiadomosci.tvp.pl/48068295/polska-gospodarka-walczy-z-kryzysem

Dej pozōr tyż:  Ô utopkach, skarbkach a inkszych stworach we bytōmskim LernRaumie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza