Rybnik: strōmiki za stare bateryje a tōnery

Latoś, ôd 21-23 moja we Urzyndzie Miasta Rybnika bydōm zbiyrać prōzne bateryje a tōnery. Kery prziniesie stary elektryczny szmelc, bydzie mōg dostać za to małe strōmiki.

Prōzne bateryje a tōnery pudzie zaniyś do Wydziału Ekologije Urzyndu Miasta Rybnika (izba 012 na parterze przi ul. Bolesława Chrobrego 2).

Tyn, kery prziniesie chocioż 10 prōznych bateryjów, abo 5 starych tōnerōw, a bydzie chcioł sadzić strōmiki, dostanie kwitek, kaj bydzie stoło napisane, że może dostać fōndnyte ôd Fesztrownie ze Rybnika małe strōmiki, zorty Sosna pospolito.

Strōmiki te pudzie se wziōnś do 30 czyrwnia ze Szkōłki ód Fesztrownie Rybnik przi ul. Wielopolskij 6 we Rybniku. Jedyn człowiek może dostać najwiyncyj 10 strōmikōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Informacyjŏ: UM Rybnik, przekłŏd: Staniław Neblik

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza