Rybnik: zapŏlyło sie auto ze bajtlym we postrzodku

Wczorej na jednym z rybnickich ôsiedli trefiyła sie do dramatycznŏ sytuacyjŏ. 3-latek bōł w aucie, jak wozidło narŏz sie zapŏlyło. Synka uretowoł ôjciec, co go wyciōng z autŏka. Helikopter weznōł poparzone dziycio do lazarytu. Pod flyjgã dŏchtōrskõ trefiōł tyż poparzōny ôjciec.

Wczorej, kole godziny 19:00, szandarzi dostali informacyjõ ô zapŏlōnym aucie przi ul. Kadetōw w Rybniku. Policyjōny zarŏz pojechali na plac i dotarli tam przed inkszymi dinstami. Przi gorōncyj hondzie trefiyli poszkodowanych, fatra z 3 lŏt modym synym. Ôba mieli poparzynia.

Mōndurowi dali im pōmocy, przinieśli wodã, co sużyła do polywaniŏ poparzonego ciała ôd synka. Na plac przijechały tyż zastympy fojerwery i pogotowie retunkowe. Fojermany ugasiyli gorōnce auto, a helikopter lotniczego pogotowiŏ retunkowego weznōł dziycio do katowskigo lazarytu. 41 lŏt stary fater bōł przewiyziōny do lazarytu ambulansym.

Ze stympnych ôbsztalowań wynikŏ, iże do ôgnia doszło narŏz, jak dziycio prawie było samo w wozidle. Fater wylŏz na chwilã z auta, a jak dozdrzoł gorōnce wozidło, to polecioł retować syna. Chop niy patrzoł na potynżny ôgyń i wyciōng 3-latka z auta i doł mu pōmocy. Policyjōny zabezpieczyli wrak wozidła. W nojbliższym czasie śledczy sprawdzōm prziczyny i ôkoliczności tego dramatycznego zdarzyniŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cudaczne je to, iże bezma żŏdyn niy chcioł pōmōc poszkodowanym, chociŏż na placu było mocka gapiów. Niykerzi nagrŏwali tragedyjõ telefōnym zamiast podać pōmocnõ dłōń.

Zdrzōdło: KMP Rybnik

Dej pozōr tyż:  Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza