Rybnik: Wyruszył transport z pomocą  

Z Rybnika wyruszył transport z pomocą dla Ukrainy. Przygotowane produkty i środki zostaną przekazane do wyznaczonego magazynu centralnego na terenie województwa śląskiego.

 

Transport obejmuje 26 palet ze środkami zebranymi przez mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego poprzez remizy ochotniczych straży pożarnych oraz zakupionymi przez Miasto Rybnik.

W zapakowanych paletach znalazły się m.in. artykuły spożywcze, środki czystości i higieny, koce, śpiwory, kurtki, artykuły żywnościowe do szybkiego przygotowania. Transport obejmuje także sprzęt biurowy – w tym laptop, monitory i drukarki – oraz agregaty prądotwórcze.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

UM Rybnik, Fot. M. Koczy

Dej pozōr tyż:  Sławików: "Tragedia Ślązaków 1945"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Rybnik: Wyruszył transport z pomocą  

 • 4 marca 2022 ô 18:58
  Permalink

  Chwała im za to! Otwarta naczepa to dziwny pomysł 🙂

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza